Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ   ΤΙΜΕΣ    ΓΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΕΚΔΡΟΜΕΣ   ΑΠΟ

01--03--2014   ΕΩΣ   30--06--2014

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ  ΜΑΣ  ΣΤΟ   2228051225----2221083712----6976746996